Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9859676

צור קשר

Mazkirut@hanita.org.il

שלח דוא"ל

אתר הנצחה
יהי זיכרם ברוך...

חפש לפי שם פרטי/משפחה
    

בוטניק יעקב ז"ל

(01/01/1919 - 20/03/1945)

בן 26 במותו... קרא עוד...

בן ברק צור ז"ל

(26/11/1939 - 01/01/1967)

בן 28 בנופלו... קרא עוד...

בן גאון בנגן דוד (קורט) ז"ל

(07/06/1915 - 16/04/1938)

ברנר יהודה ז"ל

(07/01/1916 - 21/03/1938)

ברנר יעקב ז"ל

(01/01/1907 - 26/03/1938)

דניאלי אברהם (שאמי) ז"ל

(15/12/1913 - 16/04/1938)

ורמולן יונתן ז"ל

(27/07/1971 - 28/12/2000)

בן 29 בנופלו... קרא עוד...

זינגר בועז ז"ל

(14/09/1956 - 05/08/1976)

בן 20 בנופלו... קרא עוד...

זלסין מקסים ז"ל

(22/07/1985 - 11/10/2004)

בן 19 בנופלו... קרא עוד...

ידעיה אתי ז"ל

(25/05/1953 - 06/10/1973)

בן 20 בנופלו... קרא עוד...

כהן גדי ז"ל

( - 27/07/2001)

בן 48 במותו... קרא עוד...

כץ אברהם איסר ז"ל

(01/01/1912 - 01/07/1938)

לוסקי (חניתאי) אריה ז"ל

(01/01/1919 - 08/06/1938)

ליבנה לין קוקי ז"ל

(18/10/1952 - 12/03/2002)

נרצחה בפעולת איבה בת 49 במותה... קרא עוד...

ליבנה עטרה ז"ל

(17/12/1986 - 12/03/2002)

נרצחה בפעולת איבה בת 15 במותה... קרא עוד...

מונצ'יק יחזקאל ז"ל

(01/01/1913 - 22/05/1938)

ענו זאב ז"ל

( - 16/04/1938)

פאסטר יאיר ז"ל

( - 08/06/1938)

פכטר בן עמי ז"ל

(19/11/1918 - 27/03/1948)

בן 28 במותו.... קרא עוד...

רוטלוב יוסף ז"ל

(01/09/1917 - 16/04/1938)

רם אהוד (אודי) ז"ל

(02/12/1945 - 20/07/1969)

בן 24 בנופלו... קרא עוד...

שורק אלון ז"ל

(23/07/1985 - 12/06/2006)

בן 21 בנופלו... קרא עוד...

שרפברג גיורא ז"ל

(03/12/1943 - 06/06/1967)

בן 24 בנופלו... קרא עוד...
Hanita abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות