קיבוץ חניתה
קיבוץ חניתה
חסר רכיב

פרוטוקול ישיבת ועד אגודה חקלאית, 29 באפריל

07/07/2018

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מספר 9.18

תאריך הישיבה : 29.4.2018

מס' חברי הוועד: 7

שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה: ברוך בן זקן, פול וינשטיין, ערן הדס, יובל אשוש, קולין אובז'ינסקי,.

שמות משתתפים נוספים: עוזי שמש,

מוזמן לסעיף 2 : חיים פרח

מוזמנת לסעיף 3: ניצה פומרנץ

חסרים: גילה לוין, יעקב קריב, אורלי גבישי סוטו, סורל הרשקוביץ

הישיבה נפתחה בשעה 17:00.

 

סדר היום של הישיבה :

 1. אישור פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מספר 8/18 מתאריך 15.4.2018
 2. הצגת סיכום תקציב  2017 – עסק וקהילה ודוח יתרות -  ע"י חיים  פרח.
 3. הצגת תכנית שדרוג התשתיות
 4. הוספת ישע לצוות מנהלת שדרוג תשתיות.
 5. סיכום ביצוע שיפוץ הגרנוליט.
 6. נהלי עבודה-וועד ההנהלה .
 7. עדכון בעניין מש"א.

 

 

החלטות :

 

 1. אישור פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מספר 8/18 מתאריך 15.4.2018

החלטה: אושר

 

 1. הצגת סיכום תקציב  2017  עסק וקהילה  ודוח יתרות - ע"י חיים  פרח.

חיים הציג את סיכום תקציב 2017 של העסק והקהילה וכן את דוח יתרות הקיבוץ.

החלטה: הדוחות אושרו ויוצגו לחברים באסיפה.

 

 1. הצגת תכנית שדרוג התשתיות – בהשתתפות ניצה פומרנץ.

עוזי וניצה הציגו את השלבים  הבאים לקידום הפרויקט שעיקרם:

            הסבר לחברים בנושא המהות, התקציב, התכנון בהתייחס להחלטות הקיבוץ ולוחות הזמנים.

            אישור אסיפה/קלפי  לתקציב,  תכנון מפורט של "הגיא" ותחילת תכנון "הגבעה"

            השלמת  איוש מנהלת הפרויקט (מתאם דיירים +פרויקטור)

            כניסה לתכנון מפרט של "הגבעה" והשלמת תכנון "הגיא".

            אישור ועדת תכנון והקיבוץ לתכנון מפורט של "הגבעה".

            הגשה להיתר בניה

            מכרז קבלנים לביצוע שכונות "הגיא" ו"הגבעה".

            דיווח לאסיפה בנושא שמירת מסגרת  התקציב לפני תחילת ביצוע.

            פגישות עם חברים לתאום הביצוע בהקשר למגרשם.

                (*) משך זמן משוער  מאישור אסיפה  ועד לקבלת היתר – כשנה וחצי!

             בנוסף הוסבר תקציב הפרויקט , הרכבו ומקורותיו וכן, הוצג התכנון המפורט של שכונת "הגיא" בדגש

             להחלטות הקיבוץ שהתקבלו בקלפי (בהמשך לפטיציה).

             החלטה: הדיון טרם הסתיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. הוספת ישע לצוות מנהלת שדרוג תשתיות.

הוצע להוסיף את ישע לצוות כאחראי לנושא הבקרה התקציבית.

החלטה: אושר ברוב קולות

 

 1. סיכום ביצוע שיפוץ הגרנוליט.

נמסר פירוט ההחלטות שהתקבלו בנושא.

השלמת הדיווח  בישיבה הבאה.

 

 1. נהלי עבודה- וועד ההנהלה .

הוצע שאי התייחסות חבר וועד לאישור הפרוטוקול שבוע מהפצתו יחשב כאישור.

החלטה: אושר.

 

 1. עדכון בעניין מש"א.

נמסרה הודעתה של עידן שביט שנבחרה לתפקיד שלא לקבלו על עצמה  מסיבות אישיות.

במקומה נבחרה לתפקיד  יהודית זכאי מראש הניקרה.

ליהודית הצלחה בתפקיד.

 

 

 

 

 

חותמת האגודה                                חתימת רושם הפרוטוקול                              חתימת יו"ר ועד ההנהלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חסר רכיב