קיבוץ חניתה
קיבוץ חניתה
חסר רכיב

ישיבת ועד האגודה הקהילתית 25 בדצמבר

09/01/2018

אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית חניתה

פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה –31/17-תאריך 25 דצמבר 2017

שם האגודה: חניתה – אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית

מס' האגודה: 57-004985-8             מס' חברי הועד:  7

השתתפו: מאיר עוז, גל אדן, אביאל זר-אביב, עידית שטיינברג, אבי ויס, גילה לוין.

מוזמנים: סורל הרשקוביץ, ברוך בן-זקן

חסרים: מעין פיקאר – כהן,

סדר היום: עדכונים, דיון סיכום בתקציב 2018.

1.  ליו"ר הישיבה נבחר – גל אדן

2.  סדר היום – אושר.

3.  פרוטוקול 30/17 - אושר.

4.  סעיף 1 – עדכונים – הוצגה תגובת הציבור לעדכון מחירי החינוך הבלתי פורמלי וההתנהלות, כולל ההמלצה להשהות עדכון המחיר לאחר אישור תקציב הקהילה, על אף קשר לתקציב הקהילה. החלטות: מרכז החינוך החברתי –קהילתי ומנהל הקהילה יקיימו שיחות עם קבוצות ההורים הרלוונטיות, להסבר על ההחלטות לעדכון המחיר – כפי שהוצג לוועד. הוצגה סוגיית הגשת תביעות משפטיות למשפחות חייבים. הוצאו מכתבי התראה אחרונים ונדרשת החלטה לגבי המשך הגשת התביעות. החלטות: תקוים שיחה אחרונה של אביאל וגל עם המשפחה, בטרם הגשת התביעה.

5.  סעיף 2 – תקציב - 2018 – הוצגו חלופות התקציב, בהתייחס לעודף הביצוע ב-2017 ולמקורות נוספים. החלטות: הבסיס לתקציב גובש והתאמות אחרונות יבוצעו לקראת האספה. אספה להצגת ואישור התקציב תקוים ב-22/1/2018

6.  הישיבה הבאה – יום ב' 1/1/2018 בשעה 20:30.

 

מזכיר הועד:__________    יו"ר הועד:_______________ חותמת:_____________

חסר רכיב