קיבוץ חניתה
קיבוץ חניתה
חסר רכיב

פרוטוקול ועד אגודה קהילתית 30 באוקטובר

09/11/2017

אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית חניתה

פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה –24/17-תאריך 30 אוקטובר 2017


שם האגודה: חניתה – אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית

מס' האגודה: 57-004985-8             מס' חברי הועד:  7

השתתפו: מאיר עוז, גל אדן, אבי ויס, אביאל זר-אביב, עידית שטיינברג, מעין פיקאר – כהן, גילה לוין

מוזמנים: סורל הרשקוביץ, ברוך בן-זקן

חסרים:

סדר היום: עדכונים, המשך גיבוש תקציב אגודה ל-2018

1.  ליו"ר הישיבה נבחר – עדית שטיינברג

2.  סדר היום – אושר.

3.  פרוטוקול 23/17 - אושר.

4.  סעיף 1 – עדכונים – נמסר עדכון לגבי ועדת הביקורת. עודכנו על בקשת משפחה לעזוב האגודה הקהילתית. נמסר עדכון בנושאי בטחון. נמסר עדכון על מועדון הצעירים והפגישה הצפויה במועצה. לאחר קבלת דרישות המועצה תקוים ישיבה נוספת להחלטה בנושא.

5.  סעיף 2 – המשך גיבוש תקציב אגודה ל-2018– הוצגו אומדני התקציב ל2017 והערכה לתקציב 2018. החלטה: חברי הוועד יציגו דגשיהם השבוע. החל מעכשיו יקוימו פגישות שבועיות עד לגיבוש התקציב. מנהלי התחומים ייערכו להצגת נושאיהם.

6.  הישיבה הבאה – יום ב' 6/11/2017 בשעה 20:30.

חסר רכיב