קיבוץ חניתה
קיבוץ חניתה
חסר רכיב

פסק דין

09/11/2017
להלן פסק דין שהתקבל לאחרונה בבית המשפט בעניין יחסי הנהלת קהילה-תושבים. התיק עסק בעבערעור אגודה קהילתית שריד בעניין עזיבת האגודה וחובת תשלום אגרותיה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 

ע"א  2853/16

ע"א  2890/16

 

לפני:  

כבוד המשנה לנשיאה (בדימ') ס' ג'ובראן

 

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

המערערים בע"א 2853/16 והמשיבים 6-1 בע"א 2890/16:

1. עו"ד גולן משעלי

2. הילה טוכמכר משעלי

 

3. גלית סקוברוניק

 

4. עו"ד יצחק סקוברוניק

 

5. אושרת יעקב

 

6. דניאל יעקב

                    

                          נ  ג  ד

 

המשיבה 2 בע"א 2853/16 והמערערת בע"א 2890/16:

 

המשיבים 1 ו-3  בע"א 2853/16 והמשיבים 8-7 בע"א 2890/16:

מתיישבי שריד –  אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ

 

1. קיבוץ שריד – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

3. הוועד המקומי שריד

 

 

 

ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפטהמחוזי נצרת מיום 23.2.2016 ב-ת"א 5719-09-14 שניתן על ידי כבוד השופט ע' טאהא

 

 

 

 

תאריך הישיבה:

י"ב בשבט התשע"ז (08.02.17)

 

בשם המערערים בע"א 2853/16 והמשיבים 6-1 בע"א 2890/16:

עו"ד גולן משעלי

 

בשם המשיבה 2 בע"א 2853/16 והמערערת בע"א 2890/16:

 

בשם המשיבים 1 ו-3 בע"א 2853/16 והמשיבים  8-7 בע"א 2890/16:

עו"ד עומר כהן; עו"ד גיל דגן

 

 

עו"ד עומר כהן; עו"ד גיל דגן

 

 

 

 

סוף דבר

32.     אמליץ לחבריי כי נדחה את הערעור שהגישו המערערים, ונקבל בעיקרו את הערעור שכנגד שהגישה האגודה הקהילתית. משמעות האמור היא כדלקמן:

א.        תביעתה הכספית של האגודה בגין השירותים הקהילתיים שסיפקה בשנים 2013-2014 מתקבלת ביחס למערערים כולם.

ב.         סעיפים בתקנון האגודה הקהילתית ובהסכם המשתכנים הקושרים בין זכות הבעלות במקרקעין או מגורים ביישוב, לבין חובת תשלומים לאגודה הקהילתית, יוותרו על כנם (ובכלל זה סעיפים 12.5 להסכם המשתכנים, וסעיפים 8.8 ו-11 לתקנון האגודה הקהילתית).

ג.          סעיפים בהסכם המשתכנים ובתקנון האגודה המתנים רכישה של זכויות במגרשים ביישוב, העברתן או מגורים ביישוב, בחברות באגודה הקהילתית, בטלים (ובכלל זה בטלים סעיפים 11.2 ו-11.3 להסכם המשתכנים וסעיפים 124 ו-125 לתקנון האגודה הקהילתית).

המערערים ישאו בהוצאות האגודה הקהילתית בסך של 30,000 ש"ח, ובהוצאות הקיבוץ והוועד המקומי בסך של 15,000 ש"ח (ובסך הכל 45,000 ש"ח); בקביעת סכומים אלה הובאה בחשבון אף העובדה שבית המשפט המחוזי לא עשה צו להוצאות.

חסר רכיב