קיבוץ חניתה
קיבוץ חניתה
חסר רכיב

חקלאות חניתה

23/04/2017
החקלאות היא חלק בלתי נפרד מהמורשת של חניתה, מאז עליית הקיבוץ לקרקע בשנת 1938. בשנים הראשונות, עיקר החקלאות התמקדה בניסיונות עיקשים לפתח גידולים שונים על ההר - כולל מטעים, משתלה וצאן.
בראשית שנות ה-50, לאחר הקמת מדינה ישראל וכיבוש הגליל המערבי, קיבלה חניתה (לצד קיבוצים נוספים באזור) שטחים חקלאיים באזור ואדי נחל קורן (כזיב) - שאפשרו מעבר לגידולים מגוונים יותר ולתוצרת מניבה בהרבה. שטחים אלו מהווים עד היום את הבסיס העיקרי לחקלאות בחניתה. בשנות ה-50 חניתה הפכה לאחת מחלוצות גידול הבננות בגליל המערבי - אזור שבאופן טבעי לא נחשב לאידיאלי מבחינת תנאי האקלים. אולם מאז, כבר יותר מ-50 שנה, ענף הבננות הוא אחד ממקורות ההכנסה היציבים ביותר של חניתה.  
במאה ה-21 החקלאות של חניתה מתאפיינת בשימוש בטכנולוגיה מתקדמת, בגיוון ובעמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות. הגידולים העיקריים לצד הבננות תה הם אבוקדו וגידולי שדה. במקביל, אנשי צוות החקלאות ממשיכים להביט קדימה ולחפש גידולים, אתגרים ותחומים חדשים להתפתחות וצמיחה.     


  
חסר רכיב