קיבוץ חניתה
קיבוץ חניתה
חסר רכיב

קצת היסטוריה

22/03/2017

קיבוץ חניתה שוכן בגליל המערבי, בשטח ההיסטורי שבו ישב שבט אשר. סביב הקיבוץ נמצאו לאורך השנים עדויות לחיים לאורך תקופה של כאלפיים שנה. את חלק מהפריטים הארכיאולוגיים הללו ניתן לראות מקרוב במוזיאון חומה ומגדל בחניתה, שכולל גם אגף המתאר את ההיסטוריה של האזור.
קדמוניות
בתחום קיבוץ חניתה ובסביבתו התגלו ממצאים ארכיאולוגיים רבים ומעניינים, המלמדים על תולדות הישוב. מערות קבורה מהתקופה הכנענית התיכונה (1500-2000 לפני הספירה) מעידות על ישוב שהיה במקום בתקופה זאת.
חניתה נמצאת בתחומו של שבט אשר ובאתרים ארכיאולוגיים שנסקרו בסביבה נמצאו חרסים מתקופת התנחלות שבטי ישראל (1000-1300 לפני הספירה).
שם הישוב העתיק חניתה נזכר בארבעה מקורות: כתובת רחוב, תלמוד ירושלמי, ספרי דברים ותוספתא-בבלי. חרסים ומטבעות מהתקופה הרומית (מאה ראשונה לפני הספירה עד מאה שלישית לספירה), קשורים כנראה לישוב שנזכר במקורותינו. במוזיאון חניתה נמצא מטמון מתקופת בית שני.
שרידי הכנסייה הביזנטית, בעלת הפסיפסים המרהיבים, מעידים כי בתקופה זאת (מאות רביעית עד שביעית לספירה) היה המקום מיושב בנוצרים. בחניתה נחפרו מערות קבורה פניקיות, שאחת מהן מצוירת, וכן מערות קבורה ביזנטיות בעלות ממצאים רבים ומעניינים.
בקרבת הקיבוץ ישנם עוד מספר אתרים עתיקים דוגמת פי-מצובה, בצת ועוד, ובהם ממצאים חשובים, שחלקם מוצגים במוזיאון.

הנוטר והשוטר העברי
לחניתה יש גם נוכחות חשובה בהיסטוריה הקרובה יותר, ולקיבוץ היה חלק חשוב ביישוב הגליל המערבי החל משנות ה-30 של המאה ה-20 ובהקמת מדינת ישראל בהמשך. בתוך ההיסטוריה הזאת לנוטרים ולשוטרים העבריים יש חלק משמעותי וראוי לציון.
בתקופת המנדט הבריטי, עם התחלת המרד הערבי (1939-1936), השוטרים העבריים בארץ ישראל החלו ליטול חלק בהגנת הישוב. במסגרת זו חניכי בית הספר לשוטרים הופנו להגנת יישובי הספר. תוך כדי כך, קם חיל הנוטרים כמסגרת התנדבותית חוקית של השלטון הבריטי. השוטרים היו המדריכים הראשונים של הנוטרים עד 1938, עת קמה "משטרת הישובים העבריים", שהפכה להיות החטיבה המרכזית של חיל הנוטרים. משימת החיל הייתה להגן על ישובים ושכונות ספר מפני התקפות ערביות.
חיל הנוטרים מנה בשיאו 7,000 רובאים בשירות פעיל ויותר מ-20,000 איש שהיו נכונים לצאת למשימה לפי קריאה. חיל הנוטרים השתלב בארגון ההגנה וכלל כיתות רוכבים, רכב ומשוריינים. הנוטרים מילאו תפקיד חשוב בהקמת חניתה ובהגנה עליה.ק
חסר רכיב